Jet Pulse Filtre Sistemleri
 Toz Toplama Filtre Sistemleri
 Baca Gazı Arıtma Sistemleri
 Lokanta Tipi Baca Gazı Arıtma
 Ses İzolasyon Sistemleri
 Havalandırma Sistemleri
 Endüstriyel Fanlar
 Dijital Baskı Makinası Filtresi
 Aksesuarlar
DEVAM EDEN PROJELER
 • Posco Assan
  Jet Pulse Filtre Sistemleri
 • Akmetal
  Jet Pulse Filtre Sistemleri
 • Ferro Döküm
  Jet Pulse Filtre Sistemleri
 • Aksa Göynük Termik Santrali
  Jet Pulse Filtre Sistemleri
 • Eti Gümüş
  Jet Pulse Filtre Sistemleri
  140.000 m3/h - 120.000 m3/h
 • Asaş Aluminyum
  Aluminyum Ergitme Ocakları - Baca Filtresi
  40.000 m3/h
 • Akademi Geri Dönüşüm
  Aluminyum Ergitme Ocakları - Baca Filtresi
  50.000 m3/h
 • Ferro Döküm
  Disa Kalıplama ve Kumlama Hattı Filtreleri
  Jet Pulse Filtre : 258.000 m3/h
 • Ferro Döküm
  Disa Kalıplama ve Kumlama Hattı Filtreleri
  Jet Pulse Filtre : 78.000 m3/h
 • Ferro Döküm
  Disa Kalıplama ve Kumlama Hattı Filtreleri Jet Pulse Filtre : 100.000 m3/h
ORTA BASINÇLI FANLAR
Orta Basınçlı Fanlar
   (EU-EUM, EUc-TRc, MPR-TR, TPA-TQ, TF-TG-TH-TFc-TGc Serileri


EU-EUM SERİSİ

Genel Özellikleri:

İçinde farklı malzeme olan çok tozlu havanın emişi için kullanılır. Bu serinin en belirgin özelliği (özel profil, ters paletli çark kullanımından kaynaklanan) yüksek randımanı ile tozlu veya taneli malzeme içeren akışkanların emilişini birleştirmesidir.
Ayrıca bu fanlar, açık giriş ağızları ile bile çalışırken motora aşırı yük bindirmemeleri için, oldukça düz güç tüketim eğrileri ile karakterizedirler.

Marangozhanelerde, lifli malzeme hariç mekanik sanayilerde metal çapağının emilişinde, çimento fabrikalarında, seramik fabrikalarında, değirmenlerde, kaba yem işleme tesislerinde, tabakhanelerde, dökümhanelerde, tekstil ve seramik sanayiinde ve bu alanlarda genel olarak kirli havanın alçak ve orta basınçta taşınması istenen bütün uygulamalarda kullanılır. Emilen akışkanın sıcaklığı 80 Cº’den yüksek olmamalıdır. Daha yüksek sıcaklıklar için fanın imalatında tadilat yapılması gerekir.
 
EU EUM
Direkt akuple motor.

Özellikler:
V = 380 ÷ 48.000 m³/h
Pt = 55 ÷ 530 kg/m²
KUTUP 2 KUTUP4
Yüksek randımanlı ve düşük ses seviyeli ters kanatlı türbin.
Direkt akuple motor.
Özellikler:
V = 380 ÷ 38.000 m³/h
Pt = 60 ÷ 670 kg/m²
KUTUP 2  KUTUP4

 
Başa Dön

EUc-TRc Serisi

Genel Özellikleri:

Yüksek randımanlı bu serinin santrifüj fanları, lifli malzemeler hariç toz, duman, granül, ince talaş ve hatta kaba ağaç talaşı ve benzer malzemeler emilişinde kullanılır. Belirgin özellikleri (özel profil, ters paletli çark kullanımından kaynaklanan) yüksek randımanları ile hava içinde bulunan malzemelerin emilişini birleştirmeleridir. Ayrıca bu fanlar, açık giriş ağızları ile bile çalışırken motora aşırı yük bindirmemeleri için, oldukça düz güç tüketim eğrileri ile karakterizedirler.

Bu fanlar marangozhanelerde, mekanik sanayilerde, çimento ve seramik fabrikalarında, tabakhanelerde, dökümhanelerde, değirmen ve sanayilerde, en çok 90 Cº sıcaklık ile tozlu hava taşıma gerektiren bütün uygulamalarda kullanılır. Sıcaklığı 90 Cº’den fazla 350 Cº’ye kadar olan akışkan taşımalarında sehpa ve gövde arasına mil üzerine özel soğutma fanı yerleştirilir, ayrıca fan yüksek sıcaklığa uygun alüminyum boya ile boyanır.


 
EUc TRc
Yüksek randımanlı ters kanatlı türbin.
Kayış tahrikli.
Özellikler:
V = 1.300 ÷ 145.000 m³/h
Pt = 45 ÷ 520 kg/m²
Yüksek randımanlı özel profilli kanatlı türbin.
Kayış tahrikli.
Özellikler:
V = 2.300 ÷ 140.000 m³/h
Pt = 100 ÷ 900 kg/m²
Başa Dön

MPR-TR Serisi

Genel Özellikleri:

İçinde farklı malzeme olan çok tozlu havanın emilişi için kullanılır. Bu serinin en belirgin özelliği (özel profil, ters paletli çark kullanımından kaynaklanan) yüksek randıman ile tozlu veya daneli malzeme içeren akışkanların emilişini birleştirmesidir. Ayrıca bu fanlar, açık giriş ağızları ile bile çalışırken motora aşırı yük bindirmemeleri için, oldukça düz güç tüketim eğrileri ile karakterizedirler.

 

Marangozhanelerde lifli malzemeler hariç ağaç ve testere talaşı, mekanik sanayilerde taşlama çapağı ve metalik cilalama taşımalarında, çimento, seramik, değirmen, tarımsal gıda fabrikalarında, tabakhanelerde, dökümhanelerde, tekstil ve kimya sanayilerinde pnömatik taşımalarda ve genel olarak alçak ve orta basınçta zararlı havanın taşınması isenilen bütün uygulamalarda kullanılır. Emilen akışkanın sıcaklığı 80 Cº’den yüksek olmamalıdır. Daha yüksek sıcaklıklar için fanın imalatında tadilat yapılması gerekir.
 
MPR TR
Yüksek randımanlı ve düşük ses seviyeli ters kanatlı türbin.
Direkt akuple motor.
Özellikler:
V = 380 ÷ 5.400 m³/h
Pt = 150 ÷ 500 kg/m²
KUTUP 2
Yüksek randımanlı ve düşük ses seviyeli ters kanatlı türbin.
Direkt akuple motor.
Özellikler:
V = 2.700 ÷ 54.000 m³/h
Pt = 75 ÷ 570 kg/m²
KUTUP 2
Başa Dön

TPA-TQ Serisi

Genel Özellikleri:

İçinde farklı malzeme olan çok tozlu havanın emilişinde kullanılır.

Bu serideki fanlar aşağıdaki sanayi dallarında kullanılmaktadır:

Marangozhaneler: Ağaç talaşı ve parçacıkların taşınmasında.
Tabakhaneler: Deri kırpıntısı taşınmasında.
Plastik malzeme işçiliği sanayileri: Granüllerin taşınmasında.
Emilen akışkanın sıcaklığı 80 Cº’den yüksek olmamalıdır.TPA TQ
Açık kanat türbin.
Direkt akuple motor.

Özellikler:
V = 480 ÷ 7.500 m³/h
Pt = 70 ÷ 370 kg/m²
Açık kanat türbin.
Direkt akuple motor.

Özellikler:
V = 2.700 ÷ 18.900 m³/h
Pt = 140 ÷ 320 kg/m²


 
Başa Dön

TF-TG-TH-TFc-TGc Serileri

Genel Özellikleri:

İçinde çeşitli malzeme bulunan çok tozlu hava emişlerinde kullanılır.
Bu serideki fanların kullanım alanları:
Marangozhaneler: Ağaç ve testere talaşlarının taşınmasında.
Tabakhaneler: Deri kenar kırıntıları ve kazıntılarının taşınmasında.
Tekstil sanayii: Atık ve uzun liflerin taşınmasında.

 

Plastik sanayii: Ganüllerin ve naylon kenar kırıntılarının taşınmasında.
Bu fanlar, hava akış özelliğine olumsuz etki vermeden, çarkın üzerine özel bir parça uygulamasıyla, yüksek güvenlikte kağıt parçalamada kullanılır.
Bu hizmet için tarafımızdan bilgi alınmasını rica ederiz.

 


 
TF TH
Açık kanat türbin.
Direkt akuple motor.

Özellikler:
V = 180 ÷ 4.800 m³/h
Pt = 255 ÷ 1.200 kg/m²
Açık kanat türbin.
Direkt akuple motor.

Özellikler:
V = 1.320 ÷ 54.000 m³/h
Pt = 160 ÷ 600 kg/m²

 
Başa Dön