• Sanayi tesislerinin doğaya zarar veren atık gazlarını filtre eden sistemdir.

  • Sistemin içinde bulunan su ya da temizleme solusyonunun özel nozullar aracılığı ile yüksek basınçta atık gazlarla çarpıştırılarak gazda bulunan toksik maddelerin çözünerek arındırılması esasına dayanır.

  • Sanayi tesislerinin gereksinimlerine göre değişik filtreleme üniteleri eklenebilir.